ä-kullen

Truxelis Ä-kull

F 2013-03-15

e. Molars Säpo

u. Truxelis Undis

Namn

HD

AD

Mentaltest

Meriter

Övrigt

Äbba

A-A

0

MH

 

 

Änja

A-A

1

MH

Uppfl till elit spår

1'a pris Lydnkl III

LP I

LP II

Äcco

C-C

1

 

 

 

Äzko

B-B

0

MH

 

 

Stamtavla Ä-kullen

Rose-Marie & Änja

Rose-Marie & Änja

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd. © Truxeli's Kennel 2014