a-kullen

Truxelis A-kull

F 1991-05-15

e. Dittegårdens Mieto

u. Silverpilens Truxa

Namn

HD

AD

Mentaltest

Meriter

Övrigt

Accent

UA

UA

MT

Korad, SBCH, Ekl rapport, Ekl spår, Ekl skydd, Lydn II

SM 1995-1996 rapport

Tjänsthund bevakning

Asco

 

 

 

 

 

Akita

UA

UA

 

Hkl spår

Tjänstehund bevakning

Stamtavla A-kullen

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd. © Truxeli's Kennel 2014