c-kullen

Truxelis C-kull

F 1993-07-14

e. HS Vicke "Zorro"

u. Truxelis Gilda

Namn

HD

AD

Mentaltest

Meriter

Övrigt

Caxa

UA

UA

L-test, MT

Korad, Lkl spår,

Lydn II

 

Citha

UA

UA

L-test, MT

Korad, Lkl spår,

Lydn III

 

Cobra

UA

1

 

Hkl spår, Lydn I

 

Contra

UA

UA

 

 

 

Coya

UA

1

MT

Korad, Ekl sök, Lkl rapport, Lydn II

Räddningshund

Cracha

UA

UA

 

Ekl spår, Ekl skydd

 

Stamtavla C-kullen

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd. © Truxeli's Kennel 2014