j-kullen

Truxelis J-kull

F 2000-02-11

e. Molars Brutus

u. Truxelis Exa

Namn

HD

AD

Mentaltest

Meriter

Övrigt

Jaiko

A

UA

 

Ekl spår

Tjänstehund bevakning

Jakita

B

UA

 

 

 

Java

B

UA

 

 

 

Jojjo

C

UA

 

 

 

Joxa

C

UA

 

Ekl skydd, Hkl spår

 

Stamtavla J-kullen

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd. © Truxeli's Kennel 2014