v-kullen

Truxelis V-kull

F 2009-10-11

e. Kurants Nemo

u. Truxelis Rizzla

Namn

HD

AD

Mentaltest

Meriter

Övrigt

Valter

B/C

UA

MT

Lkl spår, Lydn II

 

Vojne Vojne

A

UA

MT

Godk elit spår

Uppfl till högre sök

 

Vackra Viola

A

UA

MT

Ekl spår, Ekl sök, Hkl skydd, Lydn III

Patrullhund

Voffan

A

UA

MT

Ekl spår

 

Vectra

A

UA

 

Lkl spår, Lydn II

Försvarsmakthund

Vinna

B

UA

MT

Ekl spår, Lydn II

Försvarsmakthund

Vilja

B

UA

 

LP 1, BSL 1

 

Vera

A

UA

 

 

 

Stamtavla 'v-kullen

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd. © Truxeli's Kennel 2014