w-kullen

Truxelis W-kull

F 2010-01-13

e. Rapports Frost

u. Truxelis Razzla

Namn

HD

AD

Mentaltest

Meriter

Övrigt

Wasili

A

UA

MT

Hkl spår

Försvarsmakthund

Stamtavla W-kullen

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd. © Truxeli's Kennel 2014