F2-kull   E2-kull   D2-kull  C2-kull  B2-kull   A2-kull   Ö-kull   Ä-kull   Å-kull   Z-kull   Y-kull   X-kull

   W-kull  V-kull   U-kull   T-kull   S-kull   R-kull   Q-kull   P-kull   O-kull   N-kull   M-kull   L-kull   

K-kull   J-kull   I-kull   H-kull   G-kull   F-kull   E-kull   D-kull   C-kull   B-kull   A-kull

Truxelis Ä-kull

F 2013-03-15

e. Molars Säpo

u. Truxelis Undis

Namn

HD

AD

Mentaltest

Meriter

Övrigt

Äbba

A-A

0

MHÄnja

A-A

1

MH

Uppfl till elit spår

1'a pris Lydnkl III

LP I

LP II

Äcco

C-C

1
Äzko

B-B

0

MHStamtavla Ä-kullen

Rose-Marie & Änja

Rose-Marie & Änja

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd.         © Truxeli's Kennel  2014