F2-kull   E2-kull   D2-kull  C2-kull  B2-kull   A2-kull   Ö-kull   Ä-kull   Å-kull   Z-kull   Y-kull   X-kull

   W-kull  V-kull   U-kull   T-kull   S-kull   R-kull   Q-kull   P-kull   O-kull   N-kull   M-kull   L-kull   

K-kull   J-kull   I-kull   H-kull   G-kull   F-kull   E-kull   D-kull   C-kull   B-kull   A-kull

Truxelis A-kull

F 1991-05-15

e. Dittegårdens Mieto

u. Silverpilens Truxa

Namn

HD

AD

Mentaltest

Meriter

Övrigt

Accent

UA

UA

MT

Korad, SBCH, Ekl rapport, Ekl spår, Ekl skydd, Lydn II

SM 1995-1996 rapport

Tjänsthund bevakning

Asco


Akita

UA

UA


Hkl spår

Tjänstehund bevakning

Stamtavla A-kullen

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd.         © Truxeli's Kennel  2014