F2-kull   E2-kull   D2-kull  C2-kull  B2-kull   A2-kull   Ö-kull   Ä-kull   Å-kull   Z-kull   Y-kull   X-kull

   W-kull  V-kull   U-kull   T-kull   S-kull   R-kull   Q-kull   P-kull   O-kull   N-kull   M-kull   L-kull   

K-kull   J-kull   I-kull   H-kull   G-kull   F-kull   E-kull   D-kull   C-kull   B-kull   A-kull

Truxelis B-kull

F 1992-05-05

e. HS Sax

u. Truxelis Gilda

Namn

HD

AD

Mentaltest

Meriter

Övrigt

Bizter

UA

UA


Ekl spår, Ekl skydd, Ekl sök


Bogart

UA

UA

L-test

Lkl spår, Lydn I

Tjänstehund Polis

Brazze

UA

UA

MT

Korad, Ekl spår, Hkl sök, Lydn I


Bitzi

UA

UA

MT

Korad, SBCH, Ekl spår, Ekl rapport, Ekl sök, SM 1999 rapport

Räddningshund

Stamtavla B-kullen

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd.         © Truxeli's Kennel  2014