F2-kull   E2-kull   D2-kull  C2-kull  B2-kull   A2-kull   Ö-kull   Ä-kull   Å-kull   Z-kull   Y-kull   X-kull

   W-kull  V-kull   U-kull   T-kull   S-kull   R-kull   Q-kull   P-kull   O-kull   N-kull   M-kull   L-kull   

K-kull   J-kull   I-kull   H-kull   G-kull   F-kull   E-kull   D-kull   C-kull   B-kull   A-kull

Truxelis C-kull

F 1993-07-14

e. HS Vicke "Zorro"

u. Truxelis Gilda

Namn

HD

AD

Mentaltest

Meriter

Övrigt

Caxa

UA

UA

L-test, MT

Korad, Lkl spår,

Lydn II


Citha

UA

UA

L-test, MT

Korad, Lkl spår,

Lydn III


Cobra

UA

1


Hkl spår, Lydn I


Contra

UA

UA
Coya

UA

1

MT

Korad, Ekl sök, Lkl rapport, Lydn II

Räddningshund

Cracha

UA

UA


Ekl spår, Ekl skydd


Stamtavla C-kullen

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd.         © Truxeli's Kennel  2014