F2-kull   E2-kull   D2-kull  C2-kull  B2-kull   A2-kull   Ö-kull   Ä-kull   Å-kull   Z-kull   Y-kull   X-kull

   W-kull  V-kull   U-kull   T-kull   S-kull   R-kull   Q-kull   P-kull   O-kull   N-kull   M-kull   L-kull   

K-kull   J-kull   I-kull   H-kull   G-kull   F-kull   E-kull   D-kull   C-kull   B-kull   A-kull

Truxelis D-kull

F 1994-06-27

e. HS Benny "Elvis"

u. Truxelis Gilda

Namn

HD

AD

Mentaltest

Meriter

Övrigt

Dex

UA

UA

L-test


Väktarhund

Dino

UA

UA


Ekl spår, Hkl skydd, Hkl sök


Dixon

UA

UATjänstehund försvaret

Drix

UTM

UA


Lkl sök


Dunder

UA

UA

MT

Korad, Ekl spår, Hkl sök, Lkl skydd, Lydn elit,


Diwa

UA

UA


Lydn I


Stamtavla D-kullen

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd.         © Truxeli's Kennel  2014