F2-kull   E2-kull   D2-kull  C2-kull  B2-kull   A2-kull   Ö-kull   Ä-kull   Å-kull   Z-kull   Y-kull   X-kull

   W-kull  V-kull   U-kull   T-kull   S-kull   R-kull   Q-kull   P-kull   O-kull   N-kull   M-kull   L-kull   

K-kull   J-kull   I-kull   H-kull   G-kull   F-kull   E-kull   D-kull   C-kull   B-kull   A-kull

Truxelis E(2)-kull

F 2017-06-10

e. Molars Eiko

u. Truxelis Voffan

Namn

HD

ED

Mentaltest

Meriter

Övrigt

Ellis

A-A

0

MHEzzo

A-A

0

MH

Uppfl till lägre spår


Exit

B-B

0

MHStamtavlaED(2)-kullen

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd.         © Truxeli's Kennel  2014