F2-kull   E2-kull   D2-kull  C2-kull  B2-kull   A2-kull   Ö-kull   Ä-kull   Å-kull   Z-kull   Y-kull   X-kull

   W-kull  V-kull   U-kull   T-kull   S-kull   R-kull   Q-kull   P-kull   O-kull   N-kull   M-kull   L-kull   

K-kull   J-kull   I-kull   H-kull   G-kull   F-kull   E-kull   D-kull   C-kull   B-kull   A-kull

Truxelis F-kull

F 1996-11-17

e. Kickwas Pirat

u. Truxelis Bitzi

Namn

HD

AD

Mentaltest

Meriter

Övrigt

Fakir

UA

UA

MT

Korad, Ekl spår


Fargo

1

UA


Lkl spår


Fey

A

Filur

UA

UTM

MT

Korad, Hkl spår,

Lydn III


Fokker

UA

UA

L-testFridolf

UA

UA


Ekl spår, Lydn III


Frojd

1

1Tjänstehund bevakning

Friska

UA

UA


Korad, SBCH, LPIII, Ekl rapport, Ekl spår, Lydn III, SM 2003 rapport, Kval SM 2004 rapport

Tjänstehund bevakning

Fuska

UA

UA


LPII, Lkl spår, Lydn III


Stamtavla F-kullen

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd.         © Truxeli's Kennel  2014