F2-kull   E2-kull   D2-kull  C2-kull  B2-kull   A2-kull   Ö-kull   Ä-kull   Å-kull   Z-kull   Y-kull   X-kull

   W-kull  V-kull   U-kull   T-kull   S-kull   R-kull   Q-kull   P-kull   O-kull   N-kull   M-kull   L-kull   

K-kull   J-kull   I-kull   H-kull   G-kull   F-kull   E-kull   D-kull   C-kull   B-kull   A-kull

Truxelis G-kull

F 1987-06-20

e. Polarmarkens Varro

u. Silverpilens Truxa

Namn

HD

AD

Mentaltest

Meriter

Övrigt

Ghandi

UA

UA

MT

Korad, SBCH, Ekl spår, Ekl skydd, Hkl sök, SM 1991 7'a


Garibaldi

UAEkl spår


Gilda

UASBCH, SLCH, S(drag)CH, Ekl spår, Ekl sök

Lavinräddningshund

Gilli

UA

Gina

1Ekl spår, Ekl rapport


Ginni

UA

Stamtavla G-kullen

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd.         © Truxeli's Kennel  2014