F2-kull   E2-kull   D2-kull  C2-kull  B2-kull   A2-kull   Ö-kull   Ä-kull   Å-kull   Z-kull   Y-kull   X-kull

   W-kull  V-kull   U-kull   T-kull   S-kull   R-kull   Q-kull   P-kull   O-kull   N-kull   M-kull   L-kull   

K-kull   J-kull   I-kull   H-kull   G-kull   F-kull   E-kull   D-kull   C-kull   B-kull   A-kull

Truxelis I-kull

F 1999-12-24

e. Kiragårdens Guezz

u. Truxelis Elli

Namn

HD

AD

Mentaltest

Meriter

Övrigt

Igor-Blitz

A

UA
Iver

C

UA


Lkl spår,

Tjänstehund bevakning

Ibiza

B

UA

MT

Korad, Lkl skydd, Hkl spår


Indra

C

UA
Inez

B

UA


Korad, SBCH, Ekl spår, Ekl sök, SM 2004 spår


Irma

C

UA


Hkl spår, Lydn III

Tjänstehund bevakning

Irra

B

UA
Itzi

C

UA


Hkl skydd, Lkl spår


Stamtavla I-kullen

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd.         © Truxeli's Kennel  2014