F2-kull   E2-kull   D2-kull  C2-kull  B2-kull   A2-kull   Ö-kull   Ä-kull   Å-kull   Z-kull   Y-kull   X-kull

   W-kull  V-kull   U-kull   T-kull   S-kull   R-kull   Q-kull   P-kull   O-kull   N-kull   M-kull   L-kull   

K-kull   J-kull   I-kull   H-kull   G-kull   F-kull   E-kull   D-kull   C-kull   B-kull   A-kull

Truxelis M-kull

F 2002-11-12

e. Molars Dikko

u. Truxelis Elli

Namn

HD

AD

Mentaltest

Meriter

Övrigt

Mecky

A

UAPolishund i norge

Mizter

A

UA

MT

Ekl spår


Morris Minor

A

UA

MT

Hkl spår


Måns

A

mpl/UA

MT

Ekl spår


Miele

A

UA

MT

Korad SBCH, Ekl spår

SM 2007, 2009, 2010 i spår


Mira

A

UA
Märtha

A

UA

MT

Korad, Ekl sök, IPO I, BSL II


Stamtavla M-kullen

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd.         © Truxeli's Kennel  2014