F2-kull   E2-kull   D2-kull  C2-kull  B2-kull   A2-kull   Ö-kull   Ä-kull   Å-kull   Z-kull   Y-kull   X-kull

   W-kull  V-kull   U-kull   T-kull   S-kull   R-kull   Q-kull   P-kull   O-kull   N-kull   M-kull   L-kull   

K-kull   J-kull   I-kull   H-kull   G-kull   F-kull   E-kull   D-kull   C-kull   B-kull   A-kull

Truxelis Ö-kull

F 2013-05-14

e. Aspirants Dekov

u. Truxelis Xinja

Namn

HD

AD

Mentaltest

Meriter

Övrigt

Öka Mera

B-B

0

MH

Uppfl till lägre spår

Uppfl till högre sök

Godk exeriör

Good utställning


Özka

C-C

0

MH

L-test

Polishund


Ödin

B-B

0

MHÖijen

D-D

0

MHÖsten

C-C

0

MHÖrjan

A-A

0

MH

MT 454

Uppfl till lägre spår

1'a pris Lydnad I

Rallyldn N

Freestyle I


Översten Öbecks

D-D

0

MH

Uppfl till högre spår


Stamtavla Ö-kullen

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd.         © Truxeli's Kennel  2014