F2-kull   E2-kull   D2-kull  C2-kull  B2-kull   A2-kull   Ö-kull   Ä-kull   Å-kull   Z-kull   Y-kull   X-kull

   W-kull  V-kull   U-kull   T-kull   S-kull   R-kull   Q-kull   P-kull   O-kull   N-kull   M-kull   L-kull   

K-kull   J-kull   I-kull   H-kull   G-kull   F-kull   E-kull   D-kull   C-kull   B-kull   A-kull

Truxelis Q-kull

F 2006-02-15

e. Karga Landets Yngve

u. Truxelis Inez

Namn

HD

AD

Mentaltest

Meriter

Övrig

Qajax

D

UA
Qiller

C

1


Lkl spår


Qrusse

C

UA


Ekl spår


Qurage

C

UA


Ekl spår


Qaisa

B

UA


Ekl spår, Ekl sök


Qulan

A

UA
Qumla

B

UA
Stamtavla Q-kullen

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd.         © Truxeli's Kennel  2014