F2-kull   E2-kull   D2-kull  C2-kull  B2-kull   A2-kull   Ö-kull   Ä-kull   Å-kull   Z-kull   Y-kull   X-kull

   W-kull  V-kull   U-kull   T-kull   S-kull   R-kull   Q-kull   P-kull   O-kull   N-kull   M-kull   L-kull   

K-kull   J-kull   I-kull   H-kull   G-kull   F-kull   E-kull   D-kull   C-kull   B-kull   A-kull

Truxelis R-kull

F 2006-11-22

e. Karga Landets Yngve

u. Truxelis Miele

Namn

HD

AD

Mentaltest

Meriter

Övrigt

Ramses

A

UA


Ekl spår


Rex


Ricko

B

UA


Lkl spår


Ritz
Ekl spår


Rolle

A

UA


Ekl spår, Hkl sök


Rulle

A

UA


Ekl spår


Räzer

A/B

UA


Ekl spår


Razzla

A

UA


Ekl spår


Rizzla

A

UA

MT

Korad, Ekl spår, Hkl sök

Försvarsmakthund

Ruffa

B

UA

MT

Korad, Ekl spår


Stamtavla R-kullen

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd.         © Truxeli's Kennel  2014