F2-kull   E2-kull   D2-kull  C2-kull  B2-kull   A2-kull   Ö-kull   Ä-kull   Å-kull   Z-kull   Y-kull   X-kull

   W-kull  V-kull   U-kull   T-kull   S-kull   R-kull   Q-kull   P-kull   O-kull   N-kull   M-kull   L-kull   

K-kull   J-kull   I-kull   H-kull   G-kull   F-kull   E-kull   D-kull   C-kull   B-kull   A-kull

Truxelis T-kull

F 2008-12-29

e. Raskabo Irrac

u. Truxelis Märtha

Namn

HD

AD

Mentaltest

Meriter

Övrigt

Tage

A

1/2
Theo

A

UA

MT

Korad, Ekl spår


Trigger

A

UA

MT

Lkl spår

Räddningshund

Stamtavla T-kullen

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd.         © Truxeli's Kennel  2014