F2-kull   E2-kull   D2-kull  C2-kull  B2-kull   A2-kull   Ö-kull   Ä-kull   Å-kull   Z-kull   Y-kull   X-kull

   W-kull  V-kull   U-kull   T-kull   S-kull   R-kull   Q-kull   P-kull   O-kull   N-kull   M-kull   L-kull   

K-kull   J-kull   I-kull   H-kull   G-kull   F-kull   E-kull   D-kull   C-kull   B-kull   A-kull

Truxelis V-kull

F 2009-10-11

e. Kurants Nemo

u. Truxelis Rizzla

Namn

HD

AD

Mentaltest

Meriter

Övrigt

Valter

B/C

UA

MT

Lkl spår, Lydn II


Vojne Vojne

A

UA

MT

Godk elit spår

Uppfl till högre sök


Vackra Viola

A

UA

MT

Ekl spår, Ekl sök, Hkl skydd, Lydn III

Patrullhund

Voffan

A

UA

MT

Ekl spår


Vectra

A

UA


Lkl spår, Lydn II

Försvarsmakthund

Vinna

B

UA

MT

Ekl spår, Lydn II

Försvarsmakthund

Vilja

B

UA


LP 1, BSL 1


Vera

A

UA
Stamtavla 'v-kullen

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd.         © Truxeli's Kennel  2014