F2-kull   E2-kull   D2-kull  C2-kull  B2-kull   A2-kull   Ö-kull   Ä-kull   Å-kull   Z-kull   Y-kull   X-kull

   W-kull  V-kull   U-kull   T-kull   S-kull   R-kull   Q-kull   P-kull   O-kull   N-kull   M-kull   L-kull   

K-kull   J-kull   I-kull   H-kull   G-kull   F-kull   E-kull   D-kull   C-kull   B-kull   A-kull

Truxelis Z-kull

F 2011-02-24

e. Försvarsmaktens Albin

u. Truxelis Razzla

Namn

HD

AD

Mentaltest

Meriter

Övrigt

Zeb


Zarek

A

UA
Zack

B

UA

MH

Uppfl till Lydnad I


ZätaMH

MT 508

Rallylydnad N


Zimba

A

UA

MHZune

A

UA

MHZagira

A

UA

MH

Tj.hund narkotia


Zonya

A

UA

MH

MT 518 p

Godk elit spår

Godk högre sök

Gk exteriör

Korad

Zina

B

UA

MH

GK Patrullhund


Zeppeline

B

3
Stamtavla Z-kullen

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd.         © Truxeli's Kennel  2014